Krása tradiční liturgie

V našich kostelích a kaplích se dnes ve velké většině slaví mše svatá podle knih vydaných v r. 1970. Tato liturgie je celá v češtině. Do tohoto roku se ale po mnoho staletí liturgie slavila jinak. Podle ritu, který se utvářel už od starověku a naposledy byl upraven papežem sv. Piem V. po Tridentském koncilu r. 1570. Proto se tato tradiční liturgie často nazývá „tridentská“. Je to ale nepřesné, protože je tato liturgie daleko starší.
Dne 7. 7. 2007 vydal Sv. otec Benedikt XVI. dokument Summorum pontificum, kterým umožnil, aby se tato tradiční liturgie v katolických kostelích opět konala. Dokument vyzvedá velkou hodnotu této liturgie, která by neměla být ztracena a zapomenuta.
Čím se tato liturgie liší od té nynější? Je o něco náročnější na zvládnutí pro kněze, pro asistenci, zpočátku je náročnější i pro věřící, aby ji dokázali sledovat. První nápadný rozdíl je v tom, že kněz, pokud je u oltáře, je obrácen k němu, stejně jako věřící, všichni se obracejí směrem k východu, který symbolizuje Krista Vzkříšeného, pravé Slunce spravedlnosti. Středem liturgie není kněz, jak se to může někdy zdát při nové liturgii, středem liturgie je Kristus v Nejsvětější svátosti ve svatostánku a pak na oltáři. Druhý rozdíl je v jazyku, většina textů je v latině, texty jsou totožné pro celý svět. Biblická čtení ovšem mohou být pronášena česky, samozřejmě to platí pro promluvu kněze. Výrazná odlišnost je dále v tom, že mnohé modlitby kněz pronáší potichu. Je tedy dost prostoru k tomu, aby věřící sami toto ticho naplnili svou modlitbou a rozjímáním. Modlitby také mohou sledovat ve svých misálcích.
Velký důraz tato liturgie klade na to, aby bylo zřejmé, že při mši sv. dochází ke zpřítomnění oběti Ježíše Krista, že Pán Ježíš je ve svátosti skutečně a podstatně přítomen. Tyto pravdy vyjadřují mnohé modlitby a gesta – poklekání, mnohá znamení kříže. Svátost Eucharistie věřící přijímají vždy vkleče a do úst. Pro kněze i věřící je podstatný hlavně vnitřní prožitek a přítomnost na největší modlitbě, kterou mše svatá je.
Více zde: http://hronov-farnost.webnode.cz/zivot-farnosti/tradicni-latinska-liturgie/

Příští mše sv. v tradičním římském ritu v kostele sv. Petra a Pavla budou slouženy:

v pátek 2. 11. od 17:30 – P. PhDr. Jakub Zentner FSSP – 1. pátek s modlitbami za zemřelé
v sobotu 3. 11. od 7:30 – P. PhDr. Jakub Zentner FSSP – 1. sobota
v úterý 20. 11. od 17:30 – P. J. Jirásek, poté přednáška P. Jiráska o Vietnamu

Mešní texty možno získat např.zde:  http://www.krasaliturgie.cz/texty-ke-msi-svate/mesni-rad-latinsko-cesky.html

http://fssp.cz/?p=828

————————————————————————————————————————————

PROBĚHLO:

v pátek 5. 10. od 17:30 – P. PhDr. Jakub Zentner FSSP – 1. pátek
v sobotu 6. 10. od 7:30 – P. PhDr. Jakub Zentner FSSP – 1. sobota
v úterý 16. 10. od 17:30 – P. J. Jirásekv
úterý 18. 9. od 17:30 – P. J. Jirásek
v pátek 7. 9. od 17:30 – P. J. Zentner FSSP Mše sv. ke cti Nejsv. Srdce Páně
v sobotu 8. 9. od 7:30 – P. J. Zentner FSSP Zpívaná Mše ke cti Neposkvrněného Srdce Panny Marie

v úterý 21. 8. od 17:30 – P. Jirásek
v úterý 17. 7. (P. J. Jirásek) – 17:30
v pátek 3. 8. v 17:30 (P. Radim Valík OSB)

v pátek 6. 7. (P. J. Zentner FSSP) – 17:30 1. pátek
v sobotu 7. 7. (P. J. Zentner FSSP) – 7:30 1. sobota, školení pro ministranty
V NEDĚLI 8. 7. (P. J. Zentner FSSP) – 10:00 – 1. sv. přijímání

v úterý 19. 6. (P. J. Jirásek) – 17:30 Mše sv., poté přednáška o kard. Léfebrovi

v pátek 1. 6. – (P. J. Zentner FSSP) – 1. pátek – 17:30 Mše sv.
v sobotu 2. 6. (P. J. Zentner FSSP) – 1. sobota – 7:30 Mše sv.

V úterý 15. 5.- (P. J. Jirásek) – od 17:30

v pátek 4.5. – (P. J. Zentner FSSP) – 1. pátek – od 17:30 mše sv.
v sobotu 5. 5. – (P. J. Zentner FSSP) – 1. sobota  od 7:30 mše sv.

v pondělí 16. 4. (P. J. Jirásek) – poté přednáška Dr. R. Malého Papežové posledních 100 let

v pátek 6. 4. – (P. J. Zentner FSSP) – 1. pátek – od 17:30 mše sv.
v sobotu 7. 4. – (P. J. Zentner FSSP) – 1. sobota  od 7:30 mše sv.

ve čtvrtek 29. 3. – (P. J. Zentner FSSP) – Zelený čtvrtek – od 15:00 mše sv. s následnou adorací v Getsemanské zahradě
v pondělí 2. 4. – (P. J. Zentner FSSP) – Pondělí velikonoční – od 10:00 mše sv., následně občerstvení na faře

v úterý 27. 3. (změna na 4. týden!) (P. J. Jirásek) od 17:00 křížová cesta, od 17:30 mše sv.

v pátek 2. 3. 2018 (P. J. Zentner FSSP) – od 17:00 křížová cesta, od 17:30 mše sv. – 1. pátek
v sobotu 3. 3. 2018 (P. J. Zentner FSSP) – od 7:00 růženec, od 7:30 mše sv. – 1. sobota

v úterý 20. 2. 2018 (P. J. Jirásek) – od 17:00 růženec, od 17:30 mše sv.

v pátek 2. 2. 2018 (P. J. Zentner FSSP) – od 17:00 růženec, od 17:30 mše sv. ze slavnosti Hromnic s průvodem se svícemi, poté blažejské požehnání

v úterý 16. 1. 2018 (P. J. Jirásek) – od 17:00 růženec, od 17:30 mše sv.

v pátek 5. 1. 2018 (P. Jakub Zentner FSSP) – od 17:00 růženec, od 17:30 mše sv. – 1. pátek, svěcení vody aj.
v sobotu 6. 1. 2018
(P. Jakub Zentner FSSP) – od 7:00 růženec, od 7:30 mše sv. – Tří králů ve středu 27. 12. 2017 (P. Jakub Zentner FSSP) – od 17:00 růženec, od 17:30 mše sv. – sv. Jana Evangelisty
ve čtvrtek 28. 12. 2017 (P. Jakub Zentner FSSP) – od 7:00 růženec, 7:30 mše sv. – Mláďátek betlémských
v úterý 19. 12. 2017 (P. J. Jirásek) – od 17:00 růženec, 17:30 mše sv.
v pátek 8. 12. 2017 (P. J. Zentner FSSP) – od 17:00 růženec, 17:30 mše sv.
Neposkrvrněné-PočetíP.M.A5
v sobotu 9. 12. 2017 (P. J. Zentner FSSP) – od 7:00 rorátní mše sv.
Mešní-texty-o-Panně-Marii-v-době-adventní   Staročeské_roráty_Orel_001v pátek 1. 12. 2017 (P. J. Zentner FSSP) – od 17:00 růženec, 17:30 mše sv.
Nejsvětějšího-Srdce-Ježíšovatexty mše sv. ke stažení
v sobotu 2. 12. 2017 (P. J. Zentner FSSP) – od 7:00 růženec, 7:30 mše sv.v pátek 24. 11. 2017 ( P. Š. Šrubař FSSP) – od 17:30 sv. Jana od Kříže
v pátek 3. 11. 2017 ( P. J. Zentner FSSP) – od 17:30 1. pátek
v sobotu 4. 11. 2017 ( P. J. Zentner FSSP) – od 7:30 1. sobota
v úterý 17. 10. 2017 (P. J. Jirásek) – od 17:30 – sv. Marie Markéty Alacoque

v pátek 6. 10. 2017 (P. J. Zentner FSSP) – od 17:30 1. pátek

v pátek 29. 9. (P. B. Gerstle FSSP +P. J. Zentner FSSP ) – od 17:30 – VÝJIMEČNÝ TERMÍN
v sobotu 30. 9. (P. B. Gerstle FSSP) – od 7:30 – VÝJIMEČNÝ TERMÍN

v sobotu 2. 9. 2017 (P. J. Zentner FSSP) – od 7:30

v pátek 1. 9. 2017 (P. J. Zentner FSSP) – od 17:30

v pondělí 14. 8. 2017  (P. J. Jirásek) – od 17:30 VÝJIMEČNÝ TERMÍN – vigilie sl. Nanebevzetí P. Marie – se svěcením plodů a bylin

v pátek 4. 8. 2017 (P. Radim Valík OSB) – od 17:30

v úterý 18. 7. 2017 (P. J. Jirásek) – od 17:30

v pátek 7. 7. 2017 (P. J. Zentner FSSP) – od 17:30 sv. Cyrila a Metoděje

v úterý 20. 6. 2017 (P. J. Jirásek) – od 17:30

v pátek 9. 6. 2017 (P. J. Zentner FSSP) – od 17:30 oktáv svatodušní

v úterý 16. 5. 2017 (P. J. Jirásek) – od 17:30 – sv. Jana Nepomuckého

v pátek 5. 5. 2017 (P. J. Zentner FSSP) – od 17:30 – 1. pátek

v úterý 18. 4. 2017 (P. J. Jirásek) – tentokrát již od 17 hodin, následuje přednáška PhDr. Radomíra Malého: Martin Luther a katolická církev – od 18 hodin na sále kulturního domu (obecního úřadu) Rudoltice

v pátek 7. 4. 2017 (P. Jakub Zentner FSSP) –  od 17:30

v úterý 21. 3. 2017  (P. J. Jirásek) – requiem za + Helenu Králíkovou

v pátek 3. 3. 2017 od 17:30 hodin (P. J. Zentner FSSP)

Sv. smíření + křížová cesta v kostele od 17 hodin, po mši sv. katecheze a občerstvení na faře

Nejsvětějšího-Srdce-Ježíšova – texty ke Mši sv.

v pátek 3. 2. 2017 od 17:30 hodin (P. J. Zentner FSSP) – sv. Blažeje

v úterý 17. 1. 2017 od 17:30 hodin (P. J. Jirásek) – sv. Antonína Opata

17. ledna_sv. Antonína,_opata – texty čtení aj.

v pátek 6. ledna 2017 od 17.30 hodin

Mše sv. ze Slavnosti Zjevení Páně (P. J. Zentner FSSP) (od 17.00 se svěcením vody, křídy a zlata), eucharist. pobožností po mši sv. a následnou katechezí s občerstvením na faře

slavnost-zjeveni-pane –  texty č-lat
sveceni-vody-kridy-a-pribytku-epiphanie

Dnes je…

 • středa 14. 11. 2018
 • středa 32. týdne v mezidobí
  Liturgická barva: zelená
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Mikuláš Tavelič
  • v občanském kalendáři: Sáva
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Tit 3,1-7
  • Žalm: Zl 23
  • Evangelium: Lk 17,11-19
Biblický citát na dnešní den
Tvá víra tě zachránila. (Lk 17,19)

Citát na dnešní den

Dobré slovo je někdy více

než bohatý dar.

Je třeba konat dobré věci

takovým způsobem,

jako bys to učinil,

kdybych byl před tvýma očima já, Ježíš…

(Ch. de Foucald)

www.pastorace.cz

Nové články

Pořad bohoslužeb od 11. do 18. 11. 2018

9.11.2018

Na mše sv. je možno z Lanškrouna využít autobus ČSAD (La – […]

Plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci

28.10.2018

1. listopadu o Slavnosti Všech Svatých odpoledne a 2. listopadu po celý […]