Pravidelný pořad bohoslužeb

BOHOSLUŽBY SE KONAJÍ V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH V KAPLI NA FAŘE, V KOSTELE POUZE V LETNÍCH MĚSÍCÍCH +LATINSKÉ TRADIČNÍ MŠE SV.

Každý týden:

Neděle:  11 h. mše sv. nebo bohoslužba slova

Od 19. 10. 2018 BYLA každý den sloužena mše sv. P. Josefem Krajíčkem (pokud nezastupuje jinde)

viz aktuální pořad bohoslužeb – od 24. 12. 2019 již nejsou slouženy mše sv. P. Krajíčkem – pro zhoršení zdravotního stavu

Náboženství pro děti se tento rok neučí

Katecheze pro dospělé (střídavě katechismus nebo bible): každé pondělí + čtvrtek od 18:30 hodin – farní knihovna – mimo prázdniny – t. č. se nekoná

Katecheze pro všechny – každý 1. pátek ., 3. úterý v měsíci po trad. mši sv. (cca 18:30) – kaple

Pravidelně se  konají:

1. pátek v měsíci – 17:30mše sv. podle tradičního římského ritu s eucharist. pobožností – za nová kněžská povolání – VŽDY V KOSTELE (Kněžské bratrstvo FSSP)
/1. sobota v měsíci – 7:30 – mše sv. podle tradičního římského ritu s mariánskou pobožností (dle aktuálního pořadu) – VŽDY V KOSTELE (Kněžské bratrstvo FSSP)

každé 3. úterý v měsíci17:30 h. – tradiční latinská mše – VŽDY V KOSTELE (P. J. Jirásek)

Postní neděle – 15 h. křížová cesta, před tradiční mší sv. od 17 h. – VŽDY V KOSTELE

Svátost smíření – zpravidla 1/2 hod. před každou mší sv. nebo po ní


T. Č. se nekoná:

 1. čtvrtek v měsíci – 18:30  h. – mše sv. za kněze a duchovní povolání, s adorací po mši sv.- adorace + modl. za kněze
13. v měsíci – 18:00 h. mariánské večeřadlo: růženec, zasvěcení, bohoslužba slova, adorace, 18:30 mše sv.

Dnes je…

 • úterý 18. 2. 2020
 • úterý 6. týdne v mezidobí
  Liturgická barva: zelená
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Simeon
  • v občanském kalendáři: Gizela
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Jak 1,12-18
  • Žalm: Zl 94
  • Evangelium: Mk 8,14-21
Biblický citát na dnešní den
Máte oči, a nevidíte. (Mk 8,18 )

Citát na dnešní den

Víra není jen souhrn krásných nauk,

nýbrž vztah lásky k živé Osobě.  

Křesťanský život je milostný příběh, kde nestačí jen správné ideje, nýbrž je zapotřebí klást na první místo Boha, jako to činí zamilovaný s osobou, kterou miluje. 

www.pastorace.cz